รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์จันทบุรี 1 วัน

Watkhaosukim1 2

โปรแกรมทัวร์ นำทุกท่านเข้าชมและไหว้พระทำบุญ ณ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CTI9-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – จ. จันทบุรี –วัดเขาสุกิม - อ่าวคุ้งกระเบน - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  ถึง จ. จันทบุรี
10.00 นำทุกท่านเข้าชมและไหว้พระทำบุญ ณ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 
www.thaimaptravel.comวัดเขาสุกิม 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารยายตุ๊ซีฟู้ด
  นำท่านเข้าชม อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เป็นโครงการป่าชายเลนที่เกิดจากราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ให้อนุรักษ์ป่าชายเลนที่นี่ "แบบยั่งยืน" เป็นการใช้ระบบนิเวศน์บำบัดน้ำเสีย ไม่พึ่งสารเคมี ใช้ ป่าโกงกาง ทำความสะอาดน้ำ แถมไม้ป่าโกงกางใช้ตัดทำฟืนได้ มีประโยชน์2ต่อเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำตัวจิ๋วจำนวนมาก กุ้ง ปู ปลา  มาช่วงเย็นจะเจอปู ปลาทรีนเดินเล่นกันสนุกสนาน
 
www.mgronline.comอ่าวคุ้งกระเบน 
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 497 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์