รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สตูล 2 วัน

9187-tour-satun-2-days

เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร นอกเขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-STN1-2BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากปารา – เกาะหลีเป๊ะ

07.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7104

11.25 ถึง สนามบินหาดใหญ่
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากปารา
  เดินทางถึง ท่าเรือปากปารา
  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ สวนอาหาร ชายทะเล ฟ้าใส รีสอร์ต
14.00  เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างแวะ เกาะไข่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แวะ ดำน้ำ เกาะกะเกาะอู่เส้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
www.travel.kapook.comเกาะหลีเป๊ะ 
   
17.00 เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ. อันดารีสอร์ต
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ท่าเรือปากปารา – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง
05.45 รับแสงแรก อาทิตย์ขึ้นหน้าหาดซันไรท์
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00 เดินทางสู่ ท่าเรือปากปารา
  รับประทานอาหารเที่ยง (4) แบบข้าวกล่องบนรถ (เพื่อให้ทันเวลาบิน)
11.30  เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
14.15  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3107
15.45  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์