รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์หลีเปะ 2 วัน

www.travel.kapook.comเกาะหลีเป๊ะ

private tour ในภาษาพื้นเมืองว่า “หัวนายแรง” ว่า “ครั้งนั้นทางเมืองนครศรีธรรมราชกำหนดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์ และจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โต บรรดา 12 หัวเมืองปักษ์ใต้ต่างก็นำเงินทองไปบรรจุในพระบรมธาตุ เมืองที่นายแรงเป็นเจ้าเมืองก็เป็นเมืองขึ้นนครศรีธรรมราชด้วย ประกอบกับนายแรงมีความศรัทธาในพุทธศาสนา 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-STN2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากปารา – เกาะหลีเป๊ะ

07.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.50

เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่

11.25 ถึง สนามบินหาดใหญ่
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากปารา
  เดินทางถึง ท่าเรือปากปารา
  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ สวนอาหาร ชายทะเล ฟ้าใส รีสอร์ต
14.00  เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างแวะ เกาะไข่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แวะ ดำน้ำ เกาะกะเกาะอู่เส้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 
www.travel.kapook.comเกาะหลีเป๊ะ 
17.00  เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ. อันดารีสอร์ต
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) ท่าเรือปากปารา – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง
05.45 รับแสงแรก อาทิตย์ขึ้นหน้าหาดซันไรท์
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00  เดินทางสู่ ท่าเรือปากปารา
  รับประทานอาหารเที่ยง (4) แบบข้าวกล่องบนรถ (เพื่อให้ทันเวลาบิน)
11.30  เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
14.15 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3107
15.45  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 864 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์