รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ระนอง 2 วัน (เกาะหัวใจมรกต)

เกาะย่านเชือก

นำท่านสู่ เกาะหัวใจมรกต ชมความงามอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟ หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีน้ำเขียวมรกตอันงดงาม ซึ่งเป็นจุดท้าทายผู้มาเยือน โดยลอดถ้ำเข้าชมความงามของปะการะงอ่อน กัลปังหา ด้านหน้าถ้ำจะพบกับฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิดหลากหลายสายพันธ์จำนวนมาก นำท่านสู่ เกาะฮอร์สชู ชมความงดงามของธรรมชาติ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-RNG5-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินระนอง –ท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (ระนอง) – หมู่เกาะดำน้ำ – เกาะย่านเชือก – เกาะหัวใจมรกต - เกาะฮอร์สชู

04.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7312

07.05  ถึง สนามบินระนอง
  รับประทานอาหารมื้อเช้า (1) ณ. ร้านอาหารยามเช้าติ่มซำ
 

เดินทางสู่ ท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (ระนอง)

 

ถึง ท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (ระนอง) พร้อมเดินทางสู่ โรงแรมแกรนด์ อันดามัน (เกาะสน เมียนมาร์)

  ถึง ท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน เมียนมาร์) ผ่านขั้นตอนด่านตรวจคนเข้าเมือง เมียนมาร์
  ออกเดินทางจากท่าเรือโรงแรม (เกาะสน เมียนมาร์) สู่ หมู่เกาะดำน้ำ ระหว่างเดินทางชื่นชมกับทิวทัศน์ของเกาะต่างๆ และ ความงดงามของท้องทะเลอันดามัน
  ถึง เกาะย่านเชือก ชมแนวปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน ชมมวลหมู่ปลาหลากหลายสานพันธ์ที่สวยงามใต้ท้องทะเล
 
เกาะย่านเชือก 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ บนเกาะตาฟุ๊ก ทานอาหารกลางวันท่ามกลางหาดทรายทอดยาวเม็ดทรายขาวละเอียดมีธรรมชาติอันงดงาม เล่นน้ำดำน้ำใช้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

นำท่านสู่ เกาะหัวใจมรกต ชมความงามอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟ หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีน้ำเขียวมรกตอันงดงาม ซึ่งเป็นจุดท้าทายผู้มาเยือน โดยลอดถ้ำเข้าชมความงามของปะการะงอ่อน กัลปังหา ด้านหน้าถ้ำจะพบกับฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิดหลากหลายสายพันธ์จำนวนมาก

 
เกาะหัวใจมรกต 
  นำท่านสู่ เกาะฮอร์สชู ชมความงดงามของธรรมชาติ ชายหาดทรายขาวละเอียด ชมแนวปะการังหลากหลาย ชม          ความน่ารักของหมู่ปลาการ์ตูนปานดาหนอนภู่ฉัตรหลากสี ปลาสิงโตว่ายมาร่ายรำโชว์ความงดงาม
 
เกาะฮอร์สชู 
  เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ บริการของว่างระหว่างเดินทาง
16.30 ถึง ท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน เมียนมาร์) รับเอกสารผ่านแดน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง - น้ำตกหงาว  - วัดบ้านหงาว - ซื้อของฝากของดีจาก จ. ระนอง – สนามบินระนอง – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  เดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ซึ่งเกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอาบน้ำแร่ แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ
 
www.sanook.comบ่อน้ำร้อนพรรั้ง 
  นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกหงาว โดยตัวน้ำตกตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สัตว์ที่น่าสนใจที่สามารถพบได้ในบริเวณน้ำตกคือ "ปูเจ้าฟ้า" ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามซอกหิน
 
www.witter.comน้ำตกหงาว 
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารปากน้ำซีฟู้ด ระนอง
  นำท่านไปเยี่ยมชม วัดบ้านหงาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ จ.ระนอง วัดนี้มีชื่อเสียงอยู่กัน 3 อย่าง 1.) วังมัจฉา มีปลาจำนวนมากและมีขนาดใหญ่แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มีตั้งแต่ปลาบึก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาดุกยักษ์ 2.) อุโบสถหลังใหม่ ที่มีการตกแต่งอย่างประณีตและสวยงามมาก 3.) พระพุทธรูปดีบุก เป็นพระพุทธรูปที่       สร้างจากแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
www.paiduaykan.comวัดบ้านหงาว 
  ระหว่าทางแวะ ซื้อของฝากของดีจาก จ. ระนอง ตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินระนอง
19.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7219
20.35 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 870 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์