รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ระยอง 1 วัน

9171-tour-rayong-1-days

แพคเก็จทัวร์ ชมชีวิตสัตว์น้ำ และโลกใต้ทะเล ที่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง (Rayong Aquarium) ของกรมประมง ที่นี่มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบของ Underwater World ท่านจะได้สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด มีทั้งปลาทะเลหลากหลายพันธุ์ ปลาสวยงาม ปะการังและดอกไม้ทะเลหลากสีสัน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG8-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง – บ้านเพ – ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง - หาดสวนสน  - ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ

07.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

มุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  ถึง บ้านเพ
  ชมชีวิตสัตว์น้ำ และโลกใต้ทะเล ที่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง (Rayong Aquarium) ของกรมประมง ที่นี่มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบของ Underwater World ท่านจะได้สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด มีทั้งปลาทะเลหลากหลายพันธุ์ ปลาสวยงาม ปะการังและดอกไม้ทะเลหลากสีสัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงแบบจำลองของเรือประมง และเครื่องมือจับปลาชนิดต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย
 
www.thailandscanme.comแสดงพันธ์สัตว์น้ำ 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ. ร้านอาหารตำนานป่า
  หลังอาหาร นำท่านไปสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของ หาดสวนสน ชมทิวสนทะเลขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่สองฟากทางโค้งเข้าหากัน เหมือนซุ้มประตูธรรมชาติยาวประมาณ 1 กม. เป็น Lovely Way ที่โรแมนติคมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
www.หัวหิน.comหาดสวนสน 
  ให้ท่านได้แวะซื้อของฝากจาก ตลาดบ้านเพ
16.00  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์