รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์สตูล 2 วัน

9187-tour-satun-2-days

เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร นอกเขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-STN1-2BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากปารา – เกาะหลีเป๊ะ

07.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7104

11.25 ถึง สนามบินหาดใหญ่
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากปารา
  เดินทางถึง ท่าเรือปากปารา
  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ สวนอาหาร ชายทะเล ฟ้าใส รีสอร์ต
14.00  เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างแวะ เกาะไข่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แวะ ดำน้ำ เกาะกะเกาะอู่เส้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
www.travel.kapook.comเกาะหลีเป๊ะ 
   
17.00 เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ. อันดารีสอร์ต
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ท่าเรือปากปารา – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง
05.45 รับแสงแรก อาทิตย์ขึ้นหน้าหาดซันไรท์
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00 เดินทางสู่ ท่าเรือปากปารา
  รับประทานอาหารเที่ยง (4) แบบข้าวกล่องบนรถ (เพื่อให้ทันเวลาบิน)
11.30  เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
14.15  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3107
15.45  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์