รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม CSR หลีเปะ 3 วัน

9197-program-activity-teambuilding-csr-lipe-2-days

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม CSR เริ่มออกเดินทางจาก ท่าเรือปากบารา มุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทหรือเฟอรี่ ใช้เวลาเดินทาประมาณ 90 นาทีระหว่างทางนำท่านแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ลอดซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และเกาะหลีเป๊ะสัมผัสความตื่นเต้น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-STN4-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

06.00

พร้อมกันที่ อุตสาหกรรมโรจนะ 2 จ. อยุธยา เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.55  เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3126
10.30  ถึง สนามบินหาดใหญ่
  นำท่านออกเดินทางไปยัง ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาประมาณ 90 นาที ถึงท่าเรือ
12.30  ถึง ท่าเรือปากบารา รับตั๋วเรือพร้อมเช็คอินที่นั่งที่ ท่าเรือปากบารา
  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (1) แบบกล่อง (เพื่อสะดวกในการขึ้นเรือ) ** เรือสปีดโบ๊ท**
  เริ่มออกเดินทางจาก ท่าเรือปากบารา มุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทหรือเฟอรี่ ใช้เวลาเดินทาประมาณ 90 นาที
  ระหว่างทางนำท่านแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ลอดซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และเกาะหลีเป๊ะ
 
www.travel.kapook.comเกาะหลีเป๊ะ 
15.00 ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือโดยสารจะส่งลูกค้าลงที่โป๊ะหน้าเกาะ ลูกค้าต้องเปลี่ยนไปนั่งเรือหางยาว โดยแจ้งพนักงานบนโป๊ะถึงรีสอร์ทที่เข้าพัก จากนั้นเรือหางยาวจะพาท่านเข้าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ
  จากนั้นลูกค้าเช็คอินเข้าที่พัก  ณ วาริน บีช รีสอร์ท และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเกาะหินงาม – ปะการังเจ็ดสี – ทะเลหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะราวี - เกาะอาดัง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.30 รวมตัวเพื่อ ออกทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ
09.00  นำท่านเดินทางออกสัมผัสความตื่นเต้น และ ความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการังอย่างจุใจ ณ เกาะหินงาม แหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยที่สุดในทะเลสตูลมีทั้งหญ้าทะเลและปะการังชายผ้า และ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหินสีดำนิลที่บนเกาะหินงามอีกด้วย
 
เกาะหินงาม 
  หลังจากนั้นนำท่านชม ปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง พาทุกท่านไปลอยตัว ดูฝูงปลานานาชนิด เช่น ปลานีโม่ ปลาเสือ ที่เกาะยาง แหล่งดำน้ำตื่นของ ทะเลหมู่เกาะตะรุเตา ที่มีปะการังหัวผักกาดและ ปะการังสีอีกมากมาย
 
ปะการังเจ็ดสีหลีเป๊ะ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (4) แบบบุฟเฟ่ห์ พร้อมอิสระชากาแฟ ที่หาดทรายขาว เกาะราวี และพักผ่อนดำน้ำบริเวณรอบๆ
13.00  ให้เวลาท่านที่หาดทรายขาว เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำพร้อมกับหมู่ปลา
  จากนั้นนำท่านสู่ เกาะอาดัง ดำน้ำดูปะการัง และ เก็บภาพความประทับใจตามจุดต่างๆ และเดินทางกลับที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
เกาะอาดัง 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวท่าเรือปากบารา – ซื้อของฝากจากหาดใหญ่- สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  check-out จากที่พัก เพื่อขึ้นเรือเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา
09.00 ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ทหรือเฟอรี่
11.00 ถึง ท่าเรือปากบารา
  รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารลานข้าว
  ซื้อของฝากจากหาดใหญ่
16.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3109
17.20 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริกา

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์