รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์พัทยา 2 วัน (สวนน้ำรามายณะ)

สวนน้ำรามายณะ

นำทุกท่านเที่ยวชม สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุด และน่าตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาในใจของคุณ นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชม และเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI22-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ชลบุรี - สวนน้ำรามายณะ พัทยา

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  นำทุกท่านเที่ยวชม สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุด และน่าตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาในใจของคุณ
 
สวนน้ำรามายณะ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารสวนน้ำรามายณะ พัทยา
  ให้ท่านได้สนุกสนานกับ สวนน้ำรามายณะ ต่อ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ตลาดน้ำ 4 ภาค – ตลาดหนองมน – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชม และเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ
 
www.ipattaya.comตลาดน้ำ4ภาค 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารลุงไสว
13.00 แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ที่ ตลาดหนองมน
14.00 เดินทางกลับที่หมาย…โดยสวัสดิ์ภาพ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์