รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อุบล 1 วัน เที่ยวชมวัด-แก่ง-เขื่อน (เริ่มอุบล)

191-tour-ubon-1-day-travel-temple-kang-dam

โปรแกรมทัวร์อุบล ให้ครบเครื่อง ต้องท่องเที่ยวกับทัวร์โปรแกรมนี้ ซึ่งจะพาท่านชมวัด เช่น วัดภูเขาแก้ว วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ชมแก่ง เช่น แก่งสะพือ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และชมเขื่อนสิรินธร พร้อมกับพ่าท่านข้ามไปชายแดนฝั่งประเทศลาว และในโปรแกรมทัวร์อุบลยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-UBN4-1UBN

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยว วัดภูเขาแก้ว – แก่งสะพือ - อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - วัดสิรินธรวราราม - ด่านชายแดนช่องเม็ก - พัทยาน้อย - เขื่อนสิรินธร

เช้า

ต้อนรับคณะทัวร์สู่เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง วัดภูเขาแก้ว ชมและไหว้พระขอพร วัดภูเขาแก้ว อยู่บนเนินเขา ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ก่อนถึงอำเภอพิบูลมังสาหารประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในวัดมีพระอุโบสถสวยงาม ประดับกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถจะตกแต่งด้วยภาพนูนสูงอยู่เหนือบานประตูและหน้าต่างขึ้นไป เป็นเรื่องราว และภาพจำลองเกี่ยวกับพระธาตุที่สำคัญของประเทศไทย

และเดินทางต่อไปยัง แก่งสะพือ  ซึ่งเป็นแก่งหินที่สวยงามในแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 45 กิโลเมตร คำว่า “สะพือ” เพี้ยนมาจากคำว่า “ซำฟืด” หรือ “ซำปึ้ด” ซึ่งเป็นภาษาส่วยแปลว่า งูใหญ่ หรือ งูเหลือม เป็นแก่งที่มีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านกระทบหินเกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ช่วงที่เหมาะสำหรับเที่ยวชมแก่งสะพือคือ หน้าแล้งราว เดือนมกราคม - พฤษภาคม เพราะน้ำจะลดจนเห็นแก่งหินชัดเจนสวยงาม ส่วนหน้าฝนน้ำ จะท่วมมองไม่เห็นแก่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาชมแก่งนี้ 2 ครั้ง ริมฝั่งแม่น้ำมีศาลาพักร้อน และร้านขายสินค้า พื้นเมืองในช่วงวันหยุดมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วในเดือน เมษายนของทุกปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประเพณีอันดีงามด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านแกเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม แก่งตะนะ เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด กลางแก่งตะนะมีโขดหินมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูลที่เกิดจากลำน้ำมูลทั้งสองสายที่เชี่ยวกราก และกัดเซาะลงในแนวหินสูงประมาณ 1 เมตร ถ้าสังเกตเกาะกลางแก่งตะนะจะเห็นสิ่งก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยังล่าอาณานิคม เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ร่องน้ำในการเดินเรือ นอกจากนี้ยังมีโพรงถ้ำใต้น้ำหลายแห่งจึงทำให้มีปลามาอาศัยบริเวณแก่งตะนะชุกชุม

สมควรแก่เวลานำคณะทัวร์เดินทางไปชมและสักการะ หลวงปู่คำคนิงจุลมณี ณ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอโขงเจียม ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี" ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขง และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางไปยังอำเภอโขงเจียม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารริมโขง พร้อมชมบรรยากาศของแม่น้ำโขง

บ่าย

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง อ.สิรินธร เพื่อสักการะหลวงพ่อสีทน กมโล ณ วัดสิรินธรวราราม หรือ วัดภูพร้าว เป็นวัดเก่าของหลวงปู่บุญมาก ฐิติปัญโญ เป็นสถานที่สำคัญที่บูรพาจารย์หลายท่านได้มาพำนักจำพรรษาบำเพ็ญสมณธรรม นำพาพระภิกษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา มาอบรมสมาธิภาวนา ต่อมาด้วยความล่วงเลยไปตามกาลเวลา และความทุรกันดาร วัดสิรินธรวราราม แห่งนี้จึงทรุดโทรมลงเพราะขาดการบูรณะ หลวงพ่อสีทนจึงได้ขึ้นมาพัฒนาวัดภูพร้าว ผลงานที่หลวงพ่อสีทนได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากการเผยแผ่ธรรมะซึ่งเป็นงานสำคัญของพระสงฆ์ ที่วัดสิริรธรวราราม จะสามารถเห็นวิทิวทัศน์ของประเทศลาว และด่านชายแดนช่องเม็ก ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่ใช้ข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวตอนใต้อีกทั้งยังสามารถมองเห็นสันเขื่อนสิรินธร ได้อย่างชัดเจน และสวยงาม

จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณหน้า ด่านชายแดนช่องเม็ก ชมและเลือกซื้อสินค้ามากมาย (ไม่ได้ข้ามไปยังฝั่งลาวเนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินการผ่านแดน)

สมควรแก่เวลาท่านออกเดินทางไปยัง พัทยาน้อย หรือ ทะเลอีสาน ตั้งอยู่บริเวณชายหาดอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาว จ.อุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาปัจจุบันได้ถูกตบแต่งด้วยเม็ดทรายละเอียด ให้คล้ายคลึงกับหาดทรายริมทะเลมากที่สุด บริเวณโดยรอบ มีการปลูกต้นปาล์ม แซมกับต้นมะพร้าว และปลูกต้นทานตะวันบริเวณพื้นที่ชายหาดเพื่อให้ทัศนียภาพของพัทยาน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม บริเวณริมหาดมีร้านแพอาหารของผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมากตั้งอยู่ริมหาด และริมหาดยังมีสถานที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย

จากนั้นเดินทางไปยัง เขื่อนสิรินธร ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูลตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีรูปปั้นและน้ำพุสวยงามมีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว อิสระกับการเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก

สมควรแก่เวลาขอจบรายการท่องเที่ยว พร้อมส่งท่านยังจุดหมายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพและความประทับใจหรือซื้อโปรแกรมเที่ยวต่อ เชิญเลือกตามอัธยาศัย

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1147 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์