รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อินเดีย-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี 8 วัน (E8)

8526-tour-india-varanasi-kushinara-lumbini-8-days-e8

โปรแกรมทัวร์อินเดียเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจไปฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี สร้างกุศลบารมี ตามรอยพระศาสดา สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เมืองสารนาท นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สวดมนต์นั่งสมาธิ องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา และในโปรแกรมทัวร์อินเดียนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-แคชเมียร์ 5 วัน (6E)

8513-tour-india-sri-naga-zona-mark-kashmir-5-days-6e

โปรแกรมทัวร์อินเดีย นี้จะนำท่านสู่สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา จะนำท่านนั่งเรือชิคาราในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล เป็นเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ ที่เดินทางมาเยือนจากทั่วโลก และในโปรแกรมทัวร์อินเดียนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-เดลลี-มัณดาวา-บิคาเนอร์ 10 วัน (9W)

8327-tour-india-delli-mandawa-becaner-10-days-9w

โปรแกรมทัวร์อินเดียราคาถูกควบกับทัวร์เนปาล ในโปรแกรมทัวร์ไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล เยือนทัชมาฮาล หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กราบไหว้วัดพุทธนานาชาติ และที่พลาดไม่ได้คือเยี่ยมชมหลวงพ่อพุทธองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา และในโปรแกรมทัวร์อินเดียนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-ควบเนปาล-พาราณสี-ลุมพินี 8 วัน (9W)

8325tour-india-with-tour-nepal-varanasi-lumpini-8-days-9w

โปรแกรมทัวร์อินเดียควบเนปาล 8 วันเต็มจุใจกับการเที่ยววัดอินเดียและเนปาล พิเศษกับการแวะกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล วัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียล่องเรือในแม่น้ำคงคา ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ  และในโปรแกรมทัวร์อินเดียควบเนปาลนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-โซนามาร์ค 7 วัน (AI)

8324-tour-india-kashmir-sri-naga-pahalgam-mark-zona-7-days-ai

โปรแกรมทัวร์อินเดีย แบบ 7 วัน โปรแกรมนี้จะนำพาท่านสู่ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติืั่อันสวยงาม  เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองของอินเดีย และในโปรแกรมทัวร์อินเดียนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ทัชมาฮาล-แคชเมียร์-พาฮาลแกม-ศรีนาคา 8 วัน (AI)

7582-tour-taj-mahal-kashmir-pahalgam-sri-naga-8-days-ai

โปรแกรมทัวร์อินเดีย โปรแกรมนี้จะนำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล ชมอัคราฟอร์ท พา่ทานชมความงามของธรรมชาติที่แม่น้ำริดเดอร์ พาขึ้นเคเบิ้ลคาร์ กอนดดลาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท และในโปรแกรมทัวร์อินเดีย นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-มุมไบ-จัยเปอร์-อัครา-เดลลี 5 วัน (6E)

5912-tour-india-mumbai-jaiper-agra-diary-5-days-6e

โปรแกรมทัวร์อินเดีย  นำท่านชื่นชมความงามของพระราชวังแอมเบอร์ ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังฤดูหนาว จากนั้นนำท่านชมฮาวามาฮาล นำท่านเข้าชมอักราฟอร์ดแหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา นำท่านพบความอลังการกับ Kingdom of Dream และในโปรแกรมทัวร์อินเดียนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-ทัชมาฮาล-ลุมพินีวัน-หลวงพ่อพุทธองค์ดำ 9 วัน (9W)

3463-tour-india-nepal-taj-mahal-lumbiniwan-loungpordum-9-days-9w

โปรแกรมทัวร์อินเดียควบเนปาล จะพาท่านเที่ยวชมทัชมาฮาล นมัสการหลวงพ่อพุทธองค์ดำ ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท เยี่ยมชมพระราชวังอัคราฟอร์ท นำท่านชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำเที่ยวชมสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยานและนมัสการปรินิพพานสถูป  และในโปรแกรมทัวร์อินเดียควบเนปาลนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ทัชมาฮาล-แคชเมียร์-พาฮาลแกม-ศรีนาคา 8 วัน (9W)

3462-tour-taj-mahal-kashmir-pahalgam-srinaka-8-days-9w

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ซึ่งในโปรแกรมก่อนไปแคชเมียร์ จะนำท่านชมทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ชาหังคีรีมาฮาล หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองศรีนาคา ไปยังกุลมาร์ค เพื่อนำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ เพื่อชมยอดเขากุลมาร์กและชมจามามัสยิด และต่อไปยังโซนามาร์คเพื่อชมชมป่าวอลนัตใหญ่  และในโปรแกรมทัวร์อินเดียนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-พุทธคยา-กรุงราชคฤห์-เมืองพาราณสี 8 วัน (9W)

3461-tour-india-nepal-putakaya-paranasi-8-days-9w

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ราคาถูกอีกโปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับโปรแกรมทัวร์อินเดีย พร้อมกับการทัวร์ประเทศเนปาล ซึ่งโปรแกรมนี้อัดแน่นไปด้วยที่เที่ยว พาท่านนมัสการสัตตมหาสถาน กรุงราชคฤห์ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ลุมพินีวัน เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมือง และในโปรแกรมทัวร์อินเดีย นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1626 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์