รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ชมกุ้งเดินขบวน-น้ำตกลำดวน-แก่งสะพือ-ผาแต้ม-เขื่อนสิรินธร 3 วัน (เริ่มอุบล)

4149-tour-shrimp-marching-kang-sa-phune-pataem-sirinthon-dam-3-days

โปรแกรมทัวร์อุบล ชมกุ้งเดินเป็นขบวนได้ที่น้ำตกลำดวนที่เดืยวในประเทศไทย ซึ่งปรากฎการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นช่วงฤดูเดียวในรอบปี ซึ่งจะอยู่ช่วงฤดูน้ำหลากคือกลางเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน  ชมวิวทิวทัศน์ที่ผาแต้ม และในโปรแกรมทัวร์อุบลนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-UBN5-3UBN

 

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดหนองป่าพง - วัดปากน้ำ - หลวงพ่อเงิน - หาดบุ่งสระพัง - กุ้งเดินขบวน - น้ำตกลำดวน

08.30

รับคณะทัวร์และยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมนำพาท่านสู่สถานที่เที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ที่แรกจะพาท่านเยี่ยมชมหอไตร ที่ วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรวัดทุ่งศรีเมืองเป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่งดงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน หอไตรวัดทุ่งศรีเมืองต่างจากหอไตรที่อื่นๆ ด้วยลักษณะศิลปะผสมระหว่าง 3 สกุลช่าง คือ ไทย พม่า และลาว กล่าวคือ มีลักษณะตัวอาคารแบบไทยประกอบด้วยเรือนฝาปะกบขนาด 4 ห้องผนังภายในห้องเขียนลายลงรักปิดทอง มีรูปทวารบาลอยู่ที่บานหน้าต่างและบานประตูที่ทำด้วยไม้แผ่นเดียว ส่วนหลังคาเป็นศิลปะไทยผสมพม่า มีช่อฟ้า ใบระกาแบบไทย ลวดลายแกะสลักบนหน้าบันทั้งสองเป็นลักษณะศิลปะลาวที่ทำด้วยฝีมือช่างชั้นสูง

09.30

นำพาท่านมุ่งหน้าสู่ วัดหนองป่าพง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปนานาประเทศในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักศาสนาชาวพุทธอย่างเคร่งครัด นั่นคือ หลวงพ่อชา สุภัทโธ นอกจากนี้ภายในยังมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นวัดที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบัน

10.00

เดินทางออกจากวัดหนองป่าพง

พร้อมนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ วัดปากน้ำ เพื่อนมัสการหลวงพ่อเงินพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนล้านช้างอายุ 700 ปี หลวงพ่อเงินเป็นพระชัยหลังช้างหนึ่งเดียวแห่งแผ่นดินอีสาน

12.30

ยินดีต้อนรับสู่ หาดบุ่งสระพัง หาดแพริมน้ำชานเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี หาดบุ่งสระพังหรือหาดศรีภิรมย์เป็นร้านอาหารแพริมน้ำตามสายน้ำแม่มูลยาวเรียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสกับธรรมชาติใกล้เมือง

พร้อมพักรับประทานอาหารเที่ยง (1) ที่นี่ อาหารเมนูขึ้นชื่อไก่อบ ปลาเผา ส้มตำ ต้มยำ ปลามูล หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัยบนแพริมน้ำที่จัดไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประมาณ 2 ชั่วโมง เราจะนำพาท่านกลับเข้าตัวเมืองพร้อมส่งท่านที่พัก

16.00

ถึงโรงแรมที่พักในตัวเมืองอุบลราชธานีเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30

รับประทานอาหารเย็น (2) ที่ร้านอาหาร

19.00

เดินทางไปชมกุ้งเดินขบวนที่ น้ำตกลำดวน อำเภอน้ำยืน

21.00

เดินทางกลับที่พัก ณ ...พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยว แก่งสะพือ - น้ำตกแสงจันทร์ – น้ำตกสร้อยสวรรค์ – แม่น้ำสองสี - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ที่ ร้านอาหารสามชัยกาแฟ

09.00

เดินทางออกไปทางทิศตะวันออกของ อำเภอโขงเจียม ประมาณ 25 กิโลเมตร

จากนั้นเดินทางกลับ อำเภอพิบูลมังสาหาร

ชม แก่งสะพือ ” หรือ ซ้ำพืด ที่แปลว่า งูใหญ่เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่ขวางกับลำน้ำมูลอยู่ในตัว เมืองพิบูลมังสาหาร

เดินทางสู่ น้ำตกแสงจันทร์ ( น้ำตกลงรู ) ” ห่างจากตัว อำเภอโขงเจียม 50 กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอด “UNSEEN THAILAND” น้ำตกแสงจันทร์ มีลักษณะเป็นลำธารไหลลงสู่รอยแยกของหน้าผาหิน หากเป็นคืนเดือนเพ็ญ จะมองเห็นเป็นลำแสงสวยงาม เมื่อแสงจันทร์ผนวกกับสายน้ำจะเปล่งประกายทอแสงดั่งประกายเพชรอันล้ำค่า

จากนั้นเดินทางชม น้ำตกสร้อยสวรรค์ อยู่ห่างจาก อำเภอโขงเจียม 30 กิโลเมตรบนทางหลวงหมายเลข 2112 เป็น น้ำตก ขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำธารสองลำธารสองสาย ไหลตกจาก ผาสูงชันทั้งสองด้านไหลมาบรรจบกันดูคล้ายสร้อยแขวน อยู่ที่คอมี น้ำตกไหลตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 20 เมตร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนบริเวณ น้ำตก จะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงาม

12.30

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ...

13.30

หลังอาหารชมบรรยากาศและทิวทัศน์สองฝั่งโขง ไทย-ลาว เป็นจุดบรรจบของ แม่น้ำสองสี (โขงสีปูน–มูลสีคราม) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประมงพื้นบ้านของพี่น้องไทย-ลาว สองฝั่งแม่น้ำ

เข้ากราบนมัสการศพ “หลวงปู่คำคนิง จุลมณี” วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งท่านได้มรณภาพตั้งแต่ พ.ศ.2518 แต่ร่างกายท่านมิได้เน่าเปื่อย ลูกศิษย์จึงเก็บรักษาร่างของท่านไว้กราบไหว้ บูชาขอพร และภายในวัดยังมี หอระฆัง ไว้ชมวิวสามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีและฝั่งประเทศลาวได้

14.30

มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 3,000 ปี บนผนังหน้าผายาวสุดสายตา นับเป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในเมืองไทย โดยภาพที่เขียนนั้น เขียนด้วยสีแดงน้ำหมาก เฉพาะที่ผาแต้มที่เดียวมีจำนวนถึง 300 ภาพ ความยาว 180 เมตร เช่น ภาพลูกช้าง แม่ช้าง ภาพปลาบึก ภาพการดำรงชีวิต เป็นต้น

แวะถ่ายรูปที่ เสาเฉลียง (อยู่ก่อนถึงผาแต้ม)

16.00

ออกเดินทางไป อำเภอโขงเจียม

17.00

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ...

18.00

เดินทางเข้าที่พัก ที่โขงเจียม ณ โรงแรมอารยา

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยว  - ตลาดเช้า - ช่องเม็ก - เขื่อนสิรินธร - ซื้อของฝาก

04.00

เดินทางชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ผาชะนะได เป็นสถานที่ ที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นคำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตั้งอยู่ใน เขต อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นป่าสนสองใบตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าผา เมื่อมองทะลุป่าสนสองใบจะเห็นภูเขาทะมึนสลับซับซ้อนของประเทศลาว เป็นฉากอยู่ข้างหลังตัดกับท้องฟ้าที่อยู่ด้านบนและลำน้ำโขงที่อยู่ด้านข้าง เป็นจุดพยากรณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น ของกรมอุตุนิยมวิทยาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

07.00

เดินทางไปเที่ยว ตลาดเช้า ที่อำเภอโขงเจียม มีพืชผลทางเกษตรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แต่ปลาชนิดต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ เนื่องจากมีสองสายน้ำ ลำน้ำมูล และลำน้ำโขงไหลมาบรรจบกัน ตลาดเริ่มครึกครื้น เวลา 04.00-09.00 น.ทุกวัน ผลผลิตที่นำมาขายได้แก่ ปลาต่างๆ เช่น ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาช่อน ปลาแขยง ปลาเทโพ ปลากดคัง ปลาม้า ปลาเนื้ออ่อน ตลอดจน กบ เขียด กิ้งก่า แย้ หนู ไข่มดแดง มาวางขายละลานตา

08.00

รับประทานอาหารเช้าที่ (6) ที่ตลาดเช้า

09.00

เดินทางซื้อของที่ ช่องเม็ก นั้น เป็นด่านชายแดน ที่เป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ที่เต็มไปด้วยสีสัน และยังสามารถเดินทางต่อไปยังน้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลต่างระดับกันลงมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ เขื่อนสิรินธร

13.00

ออกจากด่านช่องเม็ก เดินทางกลับสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

16.00

ซื้อของฝากที่ตัวเมืองอุบล

17.00

รับประทานอาหารตามอิสระ ณ บริเวณตลาดโต้รุ่งอุบล

18.30

ส่งลูกค้าที่สนามบิน

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
5. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ ระบุ
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
9. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ท่านละ 30 %
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 866 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์