รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

คุณเพ็ญศรี ทัวร์อุบลควบลาวใต้

tour11

การทัวร์อุบลควบลาวใต้ในครั้งนี้ ทริปนี้เป็นอีกทริปที่ลงตัวสำหรับคนที่อย่างเที่ยวทั้งที่อุบลและลาวพร้อมกัน เราได้พาลูกทัวร์เที่ยวชมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของชุมชนชาวลาว พร้อมทั้งยังพาลูกทัวร์เลือกซื้อของที่ระลึกจากชุมชนและชนเผ่าของชาวลาว และยังพาลูกทัวร์เที่ยวชมสถานที่สวยๆขึ้นชื่อของชาวลาว  พร้อมรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวลาวกันอย่างจุใจ การทัวร์อุบลควบลาวใต้ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับลูกทัวร์เป็นอย่างมาก

 

 

tour11.1

พาท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อทั้งที่อุบลและที่ประเทศลาว เต็มอิ่มกับการท่องเที่ยวครั้งนี้

 

tour11.2

พาท่านเที่ยวชมความงามและชมบรรยากาศของน้ำตกขึ้นชื่อของประเทศลาว 

 

tour11.3

พาท่านเที่ยวชมและสักการะพระที่ขึ้นชื่อจังหวัดอุบลและประเทศลาว

 

tour11.4

อิ่มเอมกับการทำบุญอย่างจุใจทั้งที่จังหวัดอุบลและที่ประเทศลาว

 

tour11.5

เที่ยวชมและเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆของชุมชนและชนเผ่าต่างๆของลาว

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย