รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคณะคาทอลิก แห่งประเทศไทย แสวงบุญภาคเหนือ

tour29

ลูกทัวร์กรุ๊ปทัวร์แสวงบุญภาคเหนือประทับใจในการทัวร์ครั้งนี้ออย่างมาก ได้เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของภาคเหนือและได้เดินทางแสวงบุญที่ภาคเหนืออีกด้วย อาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่เราได้จัดเตรียมให้ทางลูกทัวร์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา พร้อมทั้งพอใจในเรื่องที่พักที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ ทัวร์แสวงบุญภาคเหนือนี้ทำให้ลูกทัวร์ปประทับใจอย่างมาก

 

tour29.1

แวะรับประทานอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ

 

tour29.2

ภาพบรรยากาศภายในร้านอาหารที่เราจัดเตรียมไว้ให้

 

tour29.3

ภายในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจัดเตรียมสำหรับทำพิธี

 

tour29.4

รับประทานของว่างพร้อมชมบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติ

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย