รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคณะคาทอลิก แห่งประเทศไทย แสวงบุญลาวเหนือ 47 ท่าน

tour48

โปรแกรมทัวร์แสวงบุญลาวเหนือ นอกจากพาลูกทัวร์ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของลาวเหนือแล้ว ยังพาทางไปเที่ยวชมศาสนสถานที่ขึ้นชื่อของลาวเหนือ และพาลูกทัวร์ไปเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลาว  ลูกทัวร์ยังได้ทานอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของชาวลาว ทัวร์แสวงบุญลาวเหนือครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับลูกทัวร์เป็นอย่างมาก

 

 

tour48.1

ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวสืบสานประเพณีกับชาวลาว

 

tour48.4

ภาพบรรยากาศการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว

 

tour48.2

แวะเลือกซื้อของที่ระลึกจากชาวลาวกลับบ้าน

 

tour48.3

ภาพบรรยากาศการเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน

 

tour48.6

นั่งรถรางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและชมบรรยากาศสองข้างทาง

 

tour48.7

ถ่ายรูปกับบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติที่ประเทศลาวเหนือ

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย