รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคุณอังคณา (V A Tour) แลนด์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 22 ท่าน

tour60

ถ่ายรูปหมู่ในการทัวร์พม่า สำหรับการทำ แลนด์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน การเดินทางในทริปจัดเป็นพิเศษสำหรับท่านกุสุมา เมฆเมฆา และคณะ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ ก็มีพระครูอาจารย์ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อการไปทำศีลภาวนาจิตร ในโปรแกรมการเดินทางสำหรับทริปนี้จะเริ่มที่ทีมเดินทางจากเชียงใหม่มาลงที่สนามบินย่างกุ้ง ก่อนที่จะไปแวะเทพทันใจ และต่อด้วยไปสมัสการเจดีย์ชเวดากอง  ในวันที่สองก็จะบินไปพุกาม เพื่อไปชมทะเลเจีย์ต่างๆ  ต่อด้วยวันที่สามบินไปที่เมืองมัณฑะเลย์ และวันที่สี่ไปชมพิธีล้างหน้าองค์พระมหามัยมุนี ก่อนเดินทางกลับเชียงใหม่

 

tour60.1

นั่งทำศีลภาวนา ณ บริเวณลานพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง

 

tour60.2

แช๊ะๆ ถ่ายรูปก่อนขึ้นเครื่องไปทัวร์พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย