รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปอาจารย์ทัศนา ดูงานมหาวิทยาลับปากเซ

tour14

ในการดูงานที่มหาลัยปากเซครั้งนี้ ทางคณะอาจารย์ประทับใจกับการจัดการดูงานในครั้งนี้กันอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้ทำบุญและแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของทางลาว และยังพาคณะลูกทัวร์จุใจกับอาหารพื้นเมืองหลากหลายรสชาติ  โดยเฉพาะอาหารประเภทปลาที่เราได้คัดสรรมาให้คณะอาจารย์ได้ลิ้มลองกัน การดูงานที่มหาลัยปาเซครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับคณะอาจารย์กันเป็นอย่างมาก

 

 

 

tour14.3

การต้อนรับการดูงานของคณะอาจารย์ที่มหาลัยปาเซ 

 

tour14.4

เที่ยวชมบรรยากาศไร่ชา-กาแฟ พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของไร่ชา-กาแฟ

 

tour14.5

ภาพบรรยากาศการล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว

 

tour14.6

ล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชีวิตและธรรมชาติสองฝั่งของแม่น้ำ

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย