รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคณะคาทอลิก แห่งประเทศไทย แสวงบุญภาคใต้

tour22

การทัวร์แสวงบุญภาคใต้ในครั้งนี้นอกจากได้แสวงบุญและยังได้ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของภาคใต้อีกด้วย รวมทั้งยังได้เรียนรู้วิถึชีวิต ขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวภาคใต้อีกด้วย ทัวร์แสวงบุญภาคใต้ครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับลูกทัวร์มาก แถมยังได้รับประทานอาหารพื้นเมืองของภาคใต้กันอย่างจุใจอีกด้วย ที่พักก็สะดวกสบายถูกใจลูกทัวร์อย่างมาก

 

 

tour22.1

ร่วมพิธีสำคัญทางศาสนาก่อนเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

 

tour22.3

รับประทานอาหารร่วมกันก่อนเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

 

tour22.4

ถ่ายรูปรวมกันก่อนจะออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

 

tour22.5

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย