รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคณะคาทอลิก แห่งประเทศไทย แสวงบุญปักกิ่ง

tour30

การทัวร์แสวงบุญปักกิ่งในครั้งนี้ เราได้เดินทางด้วยเครื่องบินทำให้ลูกทัวร์ได้เที่ยวหลายเมืองในกรุงปักกิ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกทัวร์อย่างมาก พร้อมยังได้เที่ยวสถานที่สวยงามขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่งรวมถึงศาสนสถานสำคัญของปักกิ่งด้วย และไม่ได้เที่ยวยังเดียวยังพามากราบไหว้ศาสนสถานสำคัญของกรุงปักกิ่งอีกด้วย ลูกทัวร์ประทับใจกับที่พักเราเป็นอย่างมากทั้งสะดวกสบายบริการดี และอาหารพื้นเมืองหลายอย่างที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ลูกทัวร์ การทัวร์แสวงบุญปักกิ้งในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างมาก

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย