รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคุณเรืองกิตต์ ทัวร์สิบสองปันนา

tour38

สัมผัสบรรยากาศการทัวร์สิบสองปันนา ครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากกรุ๊ปคุณเรืองกิตต์เป็นอย่างมาก เราได้พาลูกทัวร์เดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา พร้อมทั้งยังพาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนา และรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวสิบสองปันนาอีกด้วย การทัวร์สิบสองปันนาในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากลูกทัวร์อย่างมาก

 

 tour38.1

ถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา

 

tour38.3

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิบสองปันนา

 

tour38.4

ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวสิบสองปันนา

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย