รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคณะคาทอลิก แห่งประเทศไทย แสวงบุญพม่า

tour39

ทัวร์แสวงบุญพม่า ครั้งนี้ได้พาลูกทัวร์เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและชมความสวยงามโดยรอบของเมืองพม่า และยังได้พาเที่ยวชมศาสนสถานสำคัญของเมืองพม่าอีกด้วย พร้อมทั้งยังพาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของเมืองพม่าอีกด้วย พร้อมรับประทานอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของพม่า ที่พักก็ถูกใจลูกทัวร์เป็นอย่างมาก ทัวร์แสวงบุญพม่าในครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจและความประทับใจจากลูกทัวร์อย่างมาก

 

tour39.1

ภาพขณะรอขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางไปยังประเทศพม่า 

 

tour39.2

ภาพขณะแวะรับประทานอาหารพื้นเมืองของพม่า

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย